86/582/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1986 για τη σύναψη του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Τσεχοσλοβακικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας για το εμπόριο των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα