Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2326/85 της Επιτροπής της 14ης Αυγούστου 1985 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων της