Γραπτή ερώτηση αριθ. 945/87 του κ. Geoffrey Hoon προς την Επιτροπή Θέμα: Εγγυημένη ελάχιστη αμοιβή