Γραπτή ερώτηση αριθ. 2123/87 του κ. Florus Wijsenbeek προς την Επιτροπή Θέμα: Κανόνες για τη συσκευασια