Γραπτή ερώτηση αριθ. 412/88 της κ. Vera Squarcialupi προς την Επιτροπή Θέμα: Διάδοση της πολυομυελίτιδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα