Sprawa T-668/15: Wyrok Sądu z dnia 10 listopada 2017 r. – Jema Energy / Wspólne przedsięwzięcie Fusion for Energy (Publiczne zamówienia na dostawy — Postępowanie przetargowe — Dostawa systemu przekształcania zasilania w energię elektryczną za pomocą przyspieszonej sieci — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Przejrzystość — Pewność prawa — Równość traktowania — Proporcjonalność)