Συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της Πέμπτης, 20 Φεβρουαρίου 1986