Προκήρυξη σχετικά με τη διοργάνωση γενικών διαγωνισμών (προϊστάμενοι μεταφραστικών τμημάτων ισπανικής και πορτογαλικής γλώσσας)