Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1920/85 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1985 για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 1985/86, της ελάχιστης τιμής που καταβάλλεται στους παραγωγούς για τα αχλάδια Williams και του ποσού της ενίσχυσης στην παραγωγή για τα αχλάδια Williams διατηρημένα σε σιρόπι