Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2412/84 της Επιτροπής της 22ας Αυγούστου 1984 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων της