Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1449/82 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 1982 περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης