Ανακοίνωση σχετικά με τη διοργάνωση γενικών διαγωνισμών