Διορισμός μέλους της επιστημονικής επιτροπής στον τομέα των καλλυντικών