Γραπτή ερώτηση αριθ. 2164/88 του κ. William Newton-Dunn προς τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που συνέρχονται στο πλαίσιο της πολιτικής συνεργασίας Θέμα: Ένωση της οικογένειας Beres