Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3638/87 της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 1987 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη