Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 71/83 της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 1983 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη