Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2501/83 της Επιτροπής της 6ης Σεπτεμβρίου 1983 περί προκηρύξεως διαρκούς δημοπρασίας για τη διάθεση προς πώληση ελαιολάδου προς εξαγωγή που ευρίσκεται στην κατοχή του ελληνικού οργανισμού παρεμβάσεως