Γραπτή ερώτηση αριθ. 2492/84 της κ. Dorothee Piermont προς την Επιτροπή Θέμα: Αποκαλούμενος «φασισμός» των γερμανών Πράσινων