Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2764/89 της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 1989 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη