Γραπτή ερώτηση αριθ. 707/86 του κ. Pieter Dankert προς την Επιτροπή Θέμα: Παύση της δίωξης για απάτη σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού