Kommissionens forordning (EØF) nr. 1773/81 af 30. juni 1981 om fastsættelse af basisbeløbet for importafgiften for sirupper og visse andre sukkerprodukter