Συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της Παρασκευής, 21 Φεβρουαρίου 1986