Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1473/82 της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 1982 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη