Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 318/85 της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 1985 περί τροποποιήσεως των εισφορών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα