87/240/ΕΚΑΧ: Απόφαση της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 1987 για την έγκριση των ενισχύσεων της Γαλλίας στην βιομηχανία λιθανθράκων κατά το 1987 (Το κείμενο στην γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)