Γραπτή ερώτηση αριθ. 2258/82 του κ. Edward Kellett-Bowman προς την Επιτροπή Θέμα: Καθαρές και ακαθάριστες συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΟΚ