Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 240/81 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 1981 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου η σικάλεως