Γραπτή ερώτηση αριθ. 817/88 του κ. Βασίλη Εφραιμίδη προς την Επιτροπή Θέμα: Διακρίσεις σε βάρος έλληνα ιατρού στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανιας