Kommissionens forordning (EØF) nr. 1874/85 af 4. juli 1985 om ændring af forordning (EØF) nr. 262/79 for så vidt angår de produkter, der skal tilsættes smørkoncentrat til forarbejdning til produkter under formel B