Γραπτή ερώτηση αριθ. 2675/85 της κ. Anne André προς την Επιτροπή Θέμα: Βιοτεχνολογίες