Kommissionens forordning (EØF) nr. 779/87 af 19. marts 1987 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug