Τροποποίηση στην προκήρυξη διαγωνισμού επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής όρυζας σε κόκκους μακρούς προς ορισμένες τρίτες χώρες