Γραπτή ερώτηση αριθ. 2168/82 του κ. Alfredo Diana προς την Επιτροπή Θέμα: Προβλήματα σχετικά με τις εισαγωγές μανιταριών στην Κοινότητα