Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2984/82 της Επιτροπής της 9ης Νοεμβρίου 1982 περί προκηρύξεως διαρκούς δημοπρασίας για τη διάθεση προς πώληση ελαιόλαδου προς εξαγωγή πού ευρίσκεται στην κατοχή του ελληνικού οργανισμού παρεμβάσεως