Γραπτή ερώτηση αριθ. 2385/83 του κ. Dieter Rogalla προς την Επιτροπή Θέμα: Μια αντίληψη σαν «κινητήρια δύναμη» της Κοινότητας