Γραπτή ερώτηση αριθ. 1122/88 της K.Jeanette Oppenheim προς την Επιτροπή Θέμα: Επείγουσα βοήθεια προς την Πολωνία