Γραπτή ερώτηση αριθ. 1598/87 του κ. Hemmo Muntingh προς την Επιτροπή Θέμα: Απειλούμενα είδη θαλασσίων χελωνών