Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 674/82 της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 1982 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα θραύσματά της