Rozhodnutí Evropského Parlamentu (EU) 2019/2224 ze dne 23. října 2019 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl II – Evropská rada a Rada