Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1245/81 της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 1981 περί τροποποιήσεως των ποσοστών των επιστροφών πού εφαρμόζονται στη ζάχαρη και σιρόπια τεύτλων η καλαμοσακχάρου πού εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων πού δεν αναφέρονται στο παράρτημα II της συνθήκης