Γραπτή ερώτηση αριθ. 2286/85 του Sir Jack Stewart-Clark προς την Επιτροπή Θέμα: Δικαιώματα πολιτών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην Ο. Δ. της Γερμανίας