Γραπτή ερώτηση αριθ. 26/84 της κ. Vera Squarcialupi προς την Επιτροπή Θέμα: Θερμοηλεκτρικός σταθμός με καύση άνθρακα στο Brindisi