Γραπτή ερώτηση αριθ. 1086/81 του κ. Junot προς την Επιτροπή Θέμα: Ημιτελής αυτοκινητόδρομος μήκους 2,8 χλμ. στην Thionville μεταξύ Βορείου και Νοτίου Ευρώπης