Γραπτή ερώτηση αριθ. 2474/88 του κ. Francesco Compasso προς την Επιτροπή Θέμα: Προσαύξηση του ΦΠΑ επί εφημερίδων και περιοδικών στην Ιταλία κατά 4%