Γραπτή ερώτηση αριθ. 542/89 του κ. Victor Manuel Arbeloa Muru προς τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που συνέρχονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας Θέμα: Σύλληψη του Δρα Laxmi Narayan στο Νεπάλ