Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 277/83 της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 1983 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων οι οποίες προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων της