Γραπτή ερώτηση αριθ. 1241/84 του Sir Jack Stewart-Clark προς την Επιτροπή Θέμα: Μείωση του αριθμού των γκρίζων φωκών στα ανοικτά των Ιρλανδικών ακτών