ZALECENIE w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2020 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii (12412/2019 - C9-0139/2019 - 2019/0186(APP)) Komisja Budżetowa Sprawozdawca: Johan Van Overtveldt