Προκήρυξη διαρκούς δημοπρασίας περί πωλήσεως βουτύρου πού ευρίσκεται στην κατοχή τών οργανισμών παρεμβάσεως καί προορίζεται γιά εξαγωγή προς τρίτες χώρες