Γραπτή ερώτηση αριθ. 740/81 του κ. Damseaux προς την Επιτροπή Θέμα: Προσαρμογή των μισθών των υπαλλήλων